Stämma torsdag 4 maj kl 18 på Piperska muren

Årsstämman kommer att äga rum torsdagen den 4 maj klockan 18.00 på Piperska Muren på Scheelegatan 14. En formell kallelse kommer att läggas i medlemmar brevlådor när mötet ligger närmare i tid.

Intresserad av styrelsearbetet? Välkommen med din intresseanmälan!

Alla medlemmar uppmanas att fundera på om de vill sitta i styrelsen. Viss ersättning utgår. Inga förkunskaper krävs. Anmäl ditt intresse för att delta i styrelsearbetet till valberedningens kontaktperson Anna Chotigasatien: anna.choti@gmail.com

Motioner till stämman

Sista dag att anmäla motioner är fredagen 31 mars. Motioner skickas med epost till info@brfmorelltradet9.se eller lägges utskrivna i brevlådan på Bergsgatan 51. Obs! En motion måste vara undertecknad av motionären! Använd mallen för motioner som finns på hemsidan: https://brfmorelltradet9.se/arsstamman/

 

Skattesmällen infaller tidigast deklaration 2017

Den skattesmäll SVT idag rapporterar om för oäkta bostadsrättsföreningar, infaller tidigast inkomståret 2016 (deklarationen 2017).
http://www.svt.se/nyheter/regionalt/stockholm/skattesmall-vantar-oakta-bostadsrattsforeningar-1

I början av året meddelades det att lättnadsregeln har tagits bort. Men den får tillämpas en sista gång, för inkomståret 2015 (deklarationen 2016). Precis som tidigare år ska en K12-blankett skickas in till Skatteverket när det är dags att deklarera.
https://www.skatteverket.se/privat/sjalvservice/svarpavanligafragor/forsaljningavbostadochuppskovmedvinst/andelioaktabostadsforetag/vilkaskattereglergallerformigsomharenbostadsrattiettoaktabostadsforetag.5.10010ec103545f243e8000806.html

Styrelsen har som mål att föreningen ska bli äkta till inkomståret 2016. För att undvika en skattesmäll för medlemmarna. Baserat på siffrorna för inkomståret 2014 och en lägenhet på 39m2, skulle en sådan skattesmäll innebära en utdelning på 18 414kr. Utan lättnadsregeln ska utdelningen på 18 414kr beskattas med 25%, vilket blir 4603kr extra i restskatt att betala till Skatteverket.

Styrelsen återkommer med mer information om hur du fyller i din K12 när det närmar sig deklarationstider.

God fortsättning

Nyhetsbrev utdelat
I dagarna innan jul fick alla medlemmar ett nyhetsbrev i två olika format; papper och e-post. Saknar du ditt exemplar hör av dig!

Glöm inte att släcka levande ljus
Du som tänder levande ljus har även ansvar för att det släcks.

God fortsättning önskar
Styrelsen

Vattenavstängning på Bergsgatan 51 tisdagen den 23 september kl 9–11

Pga ombyggnad av ett kök på Bergsgatan 51 kommer vattnet att vara avstängt från kl 9 till kl 11 på tisdag 23 sept 2014. Driftia – som är SBC:s underleverantör – verkställer avstängningen. Det kan vara en bra idé att fylla t.ex. en karaff, en kastrull och/eller en hink med vatten för den händelse man skulle behöva vatten under avstängningen. Förhoppningsvis orsakar avstängningen inga större olägenheter.

Vänliga hälsningar
Driftia och styrelsen för BRF Morellträdet 9

Meddelande till alla boende

Fastighetsskötaren från Driftia meddelar att det står föremål i gångarna i källar- och vindsförråden. Som framgår av skyltar på dörrar till förrådsutrymmena är det förbjudet att ställa föremål i gångarna pga brandfara. Föremål som står i gångarna i förrådsutrymmen i början av juli 2014 kommer att kastas i början av augusti 2014. Boende som vet med sig att de ställt saker i gångarna, och det är saker de vill ha kvar, bör därför ställa in dessa saker i förråd eller lägenhet. Frågor? Vänligen kontakta Driftia, tel  08‑744 44 33, e-post info@driftia.se, eller styrelsen.

Vänliga hälsningar
Driftia och styrelsen för BRF Morellträdet 9