Om oss

Föreningens fastigheter finns på adresserna:
Bergsgatan 51, 112 31 Stockholm och
Polhemsgatan 28, 112 30 Stockholm
Polhemsgatan 26, 112 30 (Polhemsgaraget)

Kortfakta:
Föreningen ombildades 2008.
Lägenhetsbeståndet är 108 bostadsrätter och 8 hyresrätter (total hr-yta 493 kvm). Se alla lägenhetsnummer här:
https://brfmorelltradet9.se/2016/08/lagenhetsnummer/
Förening är en äkta bostadsrättsförening.
Juridisk person får inte köpa.

Årsredovisning:

2023 – Årsredovisning_2023_BRF_Morellträdet_9
2022 – Årsredovisning_2022_BRF_Morellträdet_9
2022 – Revisionsberättelse_2022_BRF_Morellträdet_9
2021 – Årsredovisning_2021_BRF_Morellträdet_9
2020 – Årsredovisning_2020_BRF_Morellträdet_9
2019 – Årsredovisning_2019_BRF_Morellträdet_9
2018 – Årsredovisning_2018_BRF_Morellträdet_9
2017 – Årsredovisning_2017_BRF_Morellträdet_9
2016 – Årsredovisning_2016_BRF_Morellträdet_9
2015 – Årsredovisning_2015_BRF_Morellträdet_9
2014 – Årsredovisning_2014_BRF_Morellträdet_9
2013 – Årsredovisning_2013_BRF_Morellträdet_9
2012 – Årsredovisning_2012_BRF_Morellträdet_9

Stadgar: Stadgar antagna 2018-05-14

Skarpare regler i bostadsrättslagen från 1 januari 2023

Du som planerar att renovera din lägenhet, vänligen läs detta först!

Ansökan kan du hitta här: ansökan-om-tillstånd-ombyggnad-bostadsrätt

Renovering av bostadsrätter

Ägaren av en bostadsrätt hade tidigare relativt långtgående möjligheter att göra förändringar och renovera sin lägenhet. Något som förändras från 1 januari 2023, när tydligare regler införs om vad som gäller vid renovering av bostadsrätter. Fler åtgärder kräver nu uttryckligen tillstånd från styrelsen i bostadsrättsföreningen. Utöver ingrepp i bärande konstruktion, ändring av befintliga ledningar för avlopp, vatten, värme eller gas, kommer nu även ingrepp i ventilations- och rökkanaler samt eldstad samt åtgärder som påverkar brandskyddet utgöra en väsentlig förändring av en lägenhet.

Från 1 januari 2023 kommer hyresnämnden kunna ge tillstånd till renoveringar i bostadsrätt på ansökan om medlem som inte har fått sådant tillstånd av styrelsen.

Andrahandsuthyrning:  måste godkännas av styrelsen. Styrelsen ser kontinuerligt över policyer och regelverk avseende andrahandsuthyrning för att representera en modern förening, medlemmarnas önskemål och de boendes bästa. Andrahandsuthyrningar godkänns förutsatt att du har giltiga skäl, att uthyrningen är begränsad i tid, max ett år i taget, och att medlemmen har för avsikt att komma tillbaka. Vänligen fyll i denna blankett och maila den till info@brfmorelltradet9.se eller lägg den i föreningens brevlåda som finns i entrén på Bergsgatan. Observera att ej kompletta ansökningar inte kommer att behandlas, fyll därför i alla fält på blanketten. I ansökan ska skälet till upplåtelsen anges, vilken tid den ska pågå, till vem lägenheten ska upplåtas samt en redogörelse för tidigare andrahandsupplåtelse. Om ingen tidigare uthyrning har skett ska detta anges.

Läs mer om vad som gäller vid andrahandsuthyrning.

TV: “Sappa alltid” IP-TV ingår i avgiften. Se Sappas hemsida för komplett utbud. Kostnad för tillval får medlemmen själv stå för. 

Bredband: Stockholms stadsnät fiber 1000Mbit/s ingår i avgiften.

Elnätsägare: Ellevio (tidigare Fortum)

Balkongplaner: Ärendet är avslutat. Sex lägenheter på Bergsgatan 51, våning 2 fick bygglov. Bygget kommer troligen att starta under år 2024.

Stambyte: Ja, avslutades våren 2016.

Taket renoverat: Nej.

Fasaden renoverad: Nej.

Trapphus renoverat: Ja, hösten 2016.

Hiss renoverad: Nej.

Renovering av Polhemsgaraget – Efter konsultation med expertis är renoveringen av föreningens garage framflyttad till år 2025, med preliminär start ungefär i mitten av år 2025.

Tvättstuga: Det finns två tvättstugor.  En i nedre källaren på Bergsgatan 51: tre tvättmaskiner, en torktumlare och ett torkskåp. En i nedre (undre) källaren på Polhemsgatan 28: fyra maskiner (en grovtvätt, tre vanliga), en torktumlare och ett torkskåp.

Garage: Garage finns under fastigheten (Polhemsgaraget) och förvaltas av Aimo Park. Kontakta dem för prisuppgift och tillgänglighet på deras hemsida.  Medlemmar har förtur i kön samt rätt till en medlemsrabatt.

Barnvagnsparkering: på markplanet på Bergsgatan, dörren till höger om källardörren. Dörren öppnas med portnyckeln.

Cykelrum: Dörren till höger om entrén på Bergsgatan. Cykel kan även parkeras på gården.

Eldstad: Nej.

Avgiftsförändring: Ja, styrelsen har beslutat om en avgiftssänkning  på 33% som började gälla 2022-01-01.

Vatten och värme: Ingår i avgiften (el och ev. telefon betalar medlemmen själv).

Störande grannar? vi har avtal med Svenska störningsjouren för störningar alla dagar mellan kl. 20.00 och kl. 06.00, tel. 08 568 214 00. För störningar på andra tider ska du dokumentera störningarna noggrant i en störningsdagbok.

Vi rekommenderar dock att du i första hand alltid tar kontakt med din störande granne och försöker få denne att visa mer hänsyn. Oftast fungerar det väldigt bra att säga till direkt.

Medlemsansökan:

Brf Morellträdet 9
c/o Delagott
Hantverkargatan 5C
112 21 Stockholm

Delat ägarskap är tillåtet. Den familjemedlem som faktiskt bor i lägenheten måste äga minst 10%.

Tvätt- och diskmaskin

I samband med stambytet installerades eluttag och vatten drogs fram i alla badrum för att underlätta installation av egen tvättmaskin. Tänk på att installation måste utföras fackmannamässigt för att din (och föreningens) försäkring ska gälla vid eventuell vatten- eller brandskada. Detsamma gäller för installation av diskmaskin.

Nycklar och taggar

Tagg/bipp

Varje lägenhet har fått tre taggar/blippar. Dessa använder du för att komma in i huset, cykelrummet och soprummen samt för att boka tvättstugan. Du som har garageplats har tillgång till garaget med taggen via trapphusen.

För säkerhets skull är det bra att alltid ha med sig fastighetsnyckeln. Varje lägenhet har fått två fastighetsnycklar.

Bokning av tvättstuga

Tvättider bokar du på någon av informationstavlorna som finns i entréerna. Du kan även boka tvättid genom appen Bokning Aptus Elektronik. Alla boende fick en adress och kod till appen i samband med nyckelutlämningen.

I appen skriver du in
(rad 1) http://morelltradet.punctumlas.se/bookingservice/bookingservice.svc/
(rad 2) xx-xx (skriv in 28 för Polhemsgatan/51 för Bergsgatan-ditt lgh nr)
(rad 3) lösenordet (om du glömt eller inte fått lösenordet kan du kontakta styrelsen)

Här är manual till bokningsappen( Bokningsapp_manual)

Agera 19 Användarmanual Swe Rev0

Endast den som bokat tvättid kommer in i tvättstugan. Om du till exempel har bokat tvättid kl. 13 – 16 kommer du in i tvättstugan mellan kl. 13 och 17. Har du inte utnyttjat din tvättid inom 30 min släpps tiden och någon annan kan boka den. Har du bokat kl. 13 – 16 måste du alltså gå in i tvättstugan mellan kl. 13 och 13.30 för att inte bli av med tiden.

Om du tappar bort taggen ska du anmäla det till styrelsen så att den spärras. Styrelsen kan även tillse att du får nya tags.

Fastighetsnyckel

Med fastighetsnyckel kommer du in i huset, cykelförrådet, soprummen, vinds- och källarförråden och tvättstugorna.

Om du tappar bort nyckeln kan du köpa en ny hos Corells lås som ligger på Pilgatan. Skicka först ett mail till styrelsen som måste godkänna nyckelkopieringen.

Nyckel till lägenheten

Lägenhetsnyckeln går endast till din lägenhet. Om du tappar bort nyckeln alt behöver skaffa fler, kan du köpa dessa hos Corells lås som ligger på Pilgatan. Corells lås har en förteckning över fastighetens nycklar.

Porttelefon för gäster

Gäster kommer endast in med hjälp av porttelefonen. När du blivit uppringd via porttelefonen öppnar du porten med knappval 5.

Här kan du läsa hur det fungerar (Ringa 1707 Användarmanual Swe Rev3)