Nyinflyttad

Här följer lite praktisk information för dig som är nyinflyttad.

Namnskylt på ytterdörren

Namnskylt görs med Dymo märkmaskin. Kontakta styrelsen på info@brfmorelltradet9.se för att få en namnskylt.

Nabo – Teknisk förvaltning och fastighetsskötsel

Nabo är föreningens tekniska förvaltare och fastighetsskötare. Hit kan medlemmar vända sig med de flesta frågor om sitt boende. Nabos kundtjänst har telefonnummer 010-288 00 26 och mailadress info@nabo.se Se även nabo.se

Delagott – Ekonomisk förvaltning

Föreningens ekonomiska förvaltare är Delagott. Hit vänder du dig om du har frågor om fakturor, avier etc. Delagott kan kontaktas via mail på info@delagott.se eller telefon på 08-33 12 10.

Stockholms Stadsnät – Leverantör av bredband

Bredbandet ingår i avgiften och levereras av Stockholms stadsnät. Vid alla ärenden gällande bredband kontaktas dem på 08-5012 20 10.

Sappa – Leverantör av TV

Sappa är vår leverantör av TV-kanaler och kontaktuppgifter finner du här.

Aimo park – garageplatser i föreningens garage

Föreningen hyr ut hela Polhemsgaraget till Aimo park. Om en garageplats önskas kontaktar man dem på deras kundtjänst på telefon 0771-96 90 06.


Medlemmar i föreningen får för närvarande rabatt. Det finns även ett antal elbilsladdare installerade i garaget man kan få tillgång till mot ett extra tillägg. Observera att samtliga kundrelaterade frågor om parkeringen (platstillgång, pris, el etc.) hanteras av Aimo och inte av Brf Morellträdet 9.

Barnvagnar

Barnvagnsparkering finns på markplanet på Bergsgatan 51, märkt dörr till vänster om hissen. Dörren öppnas med portnyckeln.

Cykelparkering

Cyklar kan korttidsparkeras både i cykelrummet på Bergsgatan (dörren bredvid porten till 51:an, öppnas med portnyckel eller tagg) och på förrådet på gården. Använd ingången på Polhemsgatan när du tar cykeln ut eller in på gården.

Tänk på att utrymmet i våra gemensamma förråd är begränsade. De är avsedda för cyklar och barnvagnar som används kontinuerligt. För långtidsförvaring rekommenderas att du använder det förråd som finns till lägenheten.

Förråd

Förråd till lägenheten finns antingen på vinden eller i källaren. Föremål som inte är i bruk ska förvaras i egna utrymmen.

Ordning i entré, gångar och trapphallar

Ställ aldrig några föremål, tomma pappkartonger eller annat skräp i entréerna, gångarna i förråden på vinden eller i källaren eller i trapphallar. Saker i gemensamma gångar utgör en brandfara och försvårar framkomligheten. Allt som står i förrådsgångarna riskerar att kastas, även fina möbler och dylikt.

Grillen på gården, terrasser och balkonger

Alla boende på Polhemsgatan 28 och Bergsgatan 51 är välkomna att använda utemöblerna och den stora grillen på gården. Ingen bokning behövs men den som använder de gemensamma resurserna gör givetvis rent och snyggt efter sig. Det är en bra tumregel att alltid lämna gemensamma ytor lite renare än man fann dem och minst lika fräscha som man själv skulle önska att de var när det är ens egen tur att använda dem.

Utöver den gemensamma kolgrillen på gården är det tillåtet att använda egna grillar på terrasser (el-, gasol-, kolgrillar) samt på balkonger (el-, gasolgrillar).

Förutom föreningens stora gemensamma kolgrill som finns på den gemensamma innergården, så ska

 • även egen kolgrill, egen gasolgrill och egen elgrill vara tillåtna på innergården, i närheten av
  den gemensamma kolgrillen och på den brandsäkra markstenen som ligger på innergården,
 • alla grillar vara placerade med säkert avstånd från varandra samt placerade med adekvat
  avstånd till både huset, till mark-altanerna och till antändliga material,
 • antalet grillar (utöver föreningens gemensamma kolgrill) vid samma tidpunkt på innergården
  begränsas till högst två (2 st) ytterligare grillar,
 • förvaring av egen grill ske i eget utrymme och plockas bort i anslutning till grillningens avslut, med särskild hänsyn till att grillen svalnat/släckts innan den tas in i byggnaden,
 • engångsgrillar även fortsättningsvis vara förbjudna på innergården, eftersom dessa anses ha för hög brandrisk, enligt tillfrågade experter,
 • både den som använder föreningens gemensamma kolgrill och den som använder egen grill själv införskaffa och bekosta sitt egna förbrukningsmaterial, i form av bland annat kol till kolgrill, gasol till gasolgrill och el till elgrill. Således ska man ej ansluta sin elgrill till föreningens eluttag på innergården, utan till sin egen bostads eluttag/elnät, vilket såklart förutsätter att man har en bostad som är belägen i direkt anslutning till innergården,
 • den som grillar själv ansvara för att grillningen sker på ett helt säkert sätt, se gärna följande länk till Stockholms brandförsvars rekommendationer: https://www.storstockholm.brand.se/pa-fritiden/grilla-sakert/

Grovsopor/miljösortering

Föreningen har två soprum, ett bredvid porten Polhemsgatan 28 och ett bredvid porten Bergsgatan 51. Där kan du kasta saker av metall, viss elektronik, batterier samt brännbara saker som textilier, trä etc. Samt tidningar och annat papper liksom förpackningar av alla slag (glas, plast, metall och papp). Vänligen läs instruktionerna som finns ovanför kärlen!

Större föremål som soffor eller andra möbler samt vitvaror får inte ställas i grovsoprummet, utan ska forslas bort till återvinningscentral.

Miljöfarligt avfall, som t.ex. målarfärg får inte lämnas i grovsoprummet. Målarfärg kan du exempelvis lämna på Preem, Norr Mälarstrand 31.

Matavfall

Matrester lägger du i en papperspåse som du hämtar i något av soprummen. Påsen lägger du sedan i någon av de bruna tunnorna. Kom ihåg att vika ihop påsen ordentligt! Så slipper vi bananflugor och andra flugor.

Hushållssopor/restavfall

Hushållssopor (det som är kvar när du sorterat bort matavfallet) kastar du i de gröna sopkärlen med lock som står i soprummen på Bergsgatan 51 respektive Polhemsgatan 28. Ställ aldrig hushållssopor utanför din lägenhetsdörr. Det är brandfarligt, ohygieniskt och otrevligt för dina grannar med sopor i allmänna utrymmen.

Trivselregler

Tänk på ljudnivån efter kl. 22 på vardagar och efter kl. 23 på helger. Undvik att borra, hamra, spela hög musik osv på tider då dina grannar kan tänkas vilja sova. Rent generellt är det många som ofta jobbar eller studerar hemifrån. Om du behöver göra arbeten i hemmet som kan medföra olägenheter för dina grannar under dagtid, kom ihåg att sätta upp en lapp i entrén och i hissen om kommande arbeten. Detta gör det möjligt för dina grannar att planera alternativa hemarbets- eller hemstudielösningar.

Tvättstuga

Föreningens tvättstugor ligger i nedre källaren på Bergsgatan 51 samt Polhemsgatan 28. Använd portnyckeln i ”låset” bredvid knapparna i hissen för att åka hiss ner. Tvättider bokas via informationstavlan i entrén eller via app i din smartphone.

Hemförsäkring

Tänk på att du bör teckna hemförsäkring med bostadsrättstillägg.

Årsstämma

Föreningens årsstämma brukar äga rum någon gång i maj varje år.
Alla medlemmar är varmt välkomna!