Felanmälan

Felanmälan, administrativa och tekniska ärenden

Föreningen har anlitat Nabo för teknisk förvaltning och fastighetsskötsel. Hit kan medlemmar vända sig med frågor om sitt boende och göra felanmälningar avseende problem i fastigheten. Se även nabo.se

Felanmälan kan göras på tre sätt:
– Via Nabos hemsida: nabo.se/felanmalan
– Via Nabos mail: felanmalan@nabo.se
– På telefon till Nabos kundtjänst: 010-288 00 26 (växel 010-288 00 00, info@nabo.se)

Jour för akuta fel utöver ordinarie arbetstid: 010-288 00 26. Jour för akuta fel ringer du om det föreligger ett direkt hot om skada på personer, fastighet eller egendom, samt om ärendet ger stor störning för verksamheten. Notera att jourservice kostar extra för föreningen och inte får missbrukas.

Åtgärder i den egna lägenheten bekostas vanligen av bostadsrättsinnehavaren själv; fakturan ska alltså inte gå till föreningen. Obs! Fel i fastigheten ska inte anmälas till styrelsen utan till förvaltare/fastighetsskötare. Om den som felanmält erfar att felet inte har adresserats på rätt sätt efter rimlig tid kan kontakta styrelsen på info@brfmorelltradet9.se. Facebooksidan Brf Morellträdet 9 används inte för felanmälan men kan förstås vara ett bra verktyg för att informera övriga boende om eventuella problem.