Skattesmällen infaller tidigast deklaration 2017

Den skattesmäll SVT idag rapporterar om för oäkta bostadsrättsföreningar, infaller tidigast inkomståret 2016 (deklarationen 2017).
http://www.svt.se/nyheter/regionalt/stockholm/skattesmall-vantar-oakta-bostadsrattsforeningar-1

I början av året meddelades det att lättnadsregeln har tagits bort. Men den får tillämpas en sista gång, för inkomståret 2015 (deklarationen 2016). Precis som tidigare år ska en K12-blankett skickas in till Skatteverket när det är dags att deklarera.
https://www.skatteverket.se/privat/sjalvservice/svarpavanligafragor/forsaljningavbostadochuppskovmedvinst/andelioaktabostadsforetag/vilkaskattereglergallerformigsomharenbostadsrattiettoaktabostadsforetag.5.10010ec103545f243e8000806.html

Styrelsen har som mål att föreningen ska bli äkta till inkomståret 2016. För att undvika en skattesmäll för medlemmarna. Baserat på siffrorna för inkomståret 2014 och en lägenhet på 39m2, skulle en sådan skattesmäll innebära en utdelning på 18 414kr. Utan lättnadsregeln ska utdelningen på 18 414kr beskattas med 25%, vilket blir 4603kr extra i restskatt att betala till Skatteverket.

Styrelsen återkommer med mer information om hur du fyller i din K12 när det närmar sig deklarationstider.