Stämma torsdag 4 maj kl 18 på Piperska muren

Årsstämman kommer att äga rum torsdagen den 4 maj klockan 18.00 på Piperska Muren på Scheelegatan 14. En formell kallelse kommer att läggas i medlemmar brevlådor när mötet ligger närmare i tid.

Intresserad av styrelsearbetet? Välkommen med din intresseanmälan!

Alla medlemmar uppmanas att fundera på om de vill sitta i styrelsen. Viss ersättning utgår. Inga förkunskaper krävs. Anmäl ditt intresse för att delta i styrelsearbetet till valberedningens kontaktperson Anna Chotigasatien: anna.choti@gmail.com

Motioner till stämman

Sista dag att anmäla motioner är fredagen 31 mars. Motioner skickas med epost till info@brfmorelltradet9.se eller lägges utskrivna i brevlådan på Bergsgatan 51. Obs! En motion måste vara undertecknad av motionären! Använd mallen för motioner som finns på hemsidan: https://brfmorelltradet9.se/arsstamman/