Meddelande till alla boende

Fastighetsskötaren från Driftia meddelar att det står föremål i gångarna i källar- och vindsförråden. Som framgår av skyltar på dörrar till förrådsutrymmena är det förbjudet att ställa föremål i gångarna pga brandfara. Föremål som står i gångarna i förrådsutrymmen i början av juli 2014 kommer att kastas i början av augusti 2014. Boende som vet med sig att de ställt saker i gångarna, och det är saker de vill ha kvar, bör därför ställa in dessa saker i förråd eller lägenhet. Frågor? Vänligen kontakta Driftia, tel  08‑744 44 33, e-post info@driftia.se, eller styrelsen.

Vänliga hälsningar
Driftia och styrelsen för BRF Morellträdet 9