Föreningsstämma 2020 – förhandsinfo

2020-03-25

Vi har preliminärbokat årets stämma den 4 maj kl. 18.00 på First Hotel, St Eriksgatan 20 (vid Fridhemsplan).

  • Vi följer Coronavirusets utveckling och kan eventuellt behöva senarelägga stämman. Kallelse anslås senast två veckor före slutgiltigt datum.
  • Av hänsyn till övriga medlemmar ber vi dig att inte delta personligen på stämman om du har förkylningssymptom eller känner dig sjuk, utan att delta genom ombud med fullmakt.
  • Vi försöker hålla mötet så kort som möjligt, men finns motioner så ska de naturligtvis behandlas. Motioner ska lämnas till styrelsen via mejl info@brfmorelltradet9.se eller i vår brevlåda på Bergsgatan 51 senast 13 april. Tänk på att beskriva ditt förslag så tydligt som möjligt så att det är lätt att förstå och att kunna rösta även genom ombud. Använd helst den mall för motioner som finns här på hemsidan.
  • Kallelse till stämman inklusive årsredovisning anslås senast 20 april eller senast två veckor före det datum då stämman ska hållas, på anslagstavlorna och hemsidan www.brfmorelltradet9.se. Om du anmält din mejladress får du handlingarna via mejl. Vi delar inte ut kallelse eller årsredovisning i brevlådan.

Vi hoppas att läget ska stabiliseras så att du kan delta på stämman utan oro.