Info från styrelsen

2020-04-03

Coronaviruset – följ Folkhälsomyndighetens och Regeringens rekommendationer

Coronaviruset oroar många och i vårt hus finns flera boende som tillhör riskgrupperna. Vi förutsätter att du visar hänsyn och inte utsätter andra boende för onödiga risker att smittas. Var rädd om dig själv och andra och följ Folkhälsomyndighetens och Regeringens råd!

Garagerenoveringen – tillståndsbedömningen genomförd

Vi har låtit göra en kvalificerad bedömning av tillståndet på garagets betongkonstruktion för att bättre kunna avgöra hur omfattande renovering som behövs. Garage utsätts för ett naturligt slitage genom åren bl.a. genom att vatten med tösalter från bilarna letar sig ner i sprickor i betongen vilket sänker betongens kloridhalt och får armeringsjärn att börja rosta, vilket påverkar bärigheten. Det är en hel del som måste åtgärdas och det är viktigt att det görs på rätt sätt för att uppnå ett beständigt resultat och för att bärigheten i pelare och bjälklag ska förbli intakta. Nästa steg är att ta fram ett förfrågningsunderlag för offert. Planen är att renoveringen ska utföras andra halvan av 2020.

Vindprojektet – byggnation av lägenheter på taket

Efter det negativa förhandsbeskedet från Byggnadsnämnden i november har vi kommit fram till att det minst riskabla för oss är att vi bjuder ut projektet ’i befintligt skick’ till fastighetsutvecklare. Vi minimerar då risken genom att den fastighetsutvecklare som köper projektet tar hela kostnaden för att söka bygglov eller alternativt att få detaljplanen ändrad. Det är en kostnad på mellan 200 tkr och 1 500 tkr som uppstår även om bygglovet eller ändringen av stadsplanen inte beviljas. Fördelen är att vi minimerar vår risk. Får vi inget bygglov har det inte kostat oss någonting. Nackdelen är att fastighetsutvecklaren naturligtvis tar betalt för att de tar risken, så vi får ett lägre pris än om vi hade tagit kostnaden själv. Skulle vi inte vara nöjda med det pris som erbjuds av intresserade köpare, behöver vi inte sälja. Vi återkommer med mer information när vi kommit lite längre fram i processen.

Städning av tvättstugorna

Tvättstugorna har tyvärr inte blivit städade som de borde enligt avtal. Detta är nu löst med städfirman och de ska fortsättningsvis städas var 14:e dag. Fortfarande måste dock du som använder tvättstugorna damma och torka av i torkskåp och andra ytor, göra rent luddfilter och sopa golvet efter dig. Helt enkelt: Lämna tvättstugan i det skick du önskar finna den!

Visa hänsyn mot boende på bottenvåningen

Flera av våra lägenheter ligger på gatunivå och det är självklart inte trevligt för dem som bor där om vi stjälper av byggavfall och annan bråte utanför deras fönster. Tänk på att informera byggare och andra som du anlitar att de inte får ställa saker utanför lägenhetsfönstren.

Det är inte heller hänsynsfullt att knacka på fönster på gatuplanet mitt i natten för att bli insläppt i porten eller att röka precis utanför deras fönster, eller hur?

Var rädd om våra gamla hissar så de inte fastnar

Våra gamla hissar är mycket känsliga för överlastning. Risken för stopp är väldigt stor om maxvikten på 320 kg överskrids. När de går sönder tar det ofta lång tid att få tag på reservdelar och de kan bli stående i flera dagar. Vi ska byta ut hissarna i samband med vindsbygget, och vill därför inte göra några stora investeringar före det. Informera därför dina vänner och eventuella hantverkare om detta och att den som förorsakar stopp får bekosta reparationen.

Comhems TV-utbud blir digitalt

Här finns information om vad digitaliseringen innebär för dig som fortfarande har Comhem. Du som har Sappa berörs inte av detta.

Brandsläckare finns nu även på Polhemsgatan

En brandsläckare finns nu på bottenvåningen på Polhemsgatan. Förhoppningsvis ska den inte komma till användning.

På Bergsgatan finns sedan tidigare en brandsläckare vid utgången till gården.

Trädgårdsmöblerna är redo, men gårdsfixning får vänta

Tack Kerstin, Sara och Marcus som var bussiga och bar ut trädgårdsmöblerna! Man längtar ju ut nu när solen äntligen visar sig. Var rädd om vår fina innergård och hjälp till att hålla den ren och fräsch. Gårdsstädning får vänta tills det blir lite varmare och tills Coronaläget känns lite stabilare. Vi återkommer!

Årsstämman – preliminärt datum

Preliminärt datum för årsstämman är måndagen den 4 maj. På grund av osäkerheten med Coronavirusets utveckling kan vi behöva senarelägga mötet. Vi undersöker också olika möjligheter att delta digitalt. Kallelse skickas med mejl och anslås på informationstavlorna och hemsidan senast två veckor före fastställt datum. I samband med kallelsen meddelar vi hur stämman ska genomföras. Fullmakt och mall för motion finns på hemsidan. https://brfmorelltradet9.se/arsstamman/

Vi önskar dig en riktigt skön och solig påsk!