infobrev avgiftssänkning

Stockholm den 3 november 2021

Tidig julklapp!
Styrelsen har efter hårt och idogt arbete, och i samråd med vår revisor, kommit fram till att vi kan sänka alla medlemmars månadsavgifter med 33 %! Beslutet togs i samband med styrelsemötet den 2 november 2021 och sänkningen kommer att gälla från den 1 januari 2022.

Som bakgrund kan sägas att styrelsen förutom med årets budget arbetar med en långsiktig ekonomisk plan och en underhållsplan som sträcker sig över flera år.

Låneräntorna har omförhandlats så att finansiella kostnader har sänkts med ca 70 %. Garageintäkterna kommer att öka med ca 50 %. Investeringar har gjorts för att sänka uppvärmningskostnaderna med 10 %.

Vi försöker minska våra kostnader genom att förhandla och omförhandla bra priser från alla leverantörer, sänka våra låneräntor med mera. Fakturorna gås igenom noggrant och vi kontaktar leverantörerna vid minsta fråga eller osäkerhet vad gäller fakturorna. Därtill har uthyrningen av garaget till Aimo bidragit till att vi nu har det ekonomiska utrymmet att sänka månadsavgifterna.

Vi har även en plan för att fortsätta amortera ner föreningens lån. Information i mer detalj gällande föreningens ekonomi kommer att presenteras i 2021 års redovisning.

Det vore önskvärt att alla medlemmar tänker på hela föreningen genom att vi tar hand om vår fastighet och tillsammans håller ner kostnaderna för bland annat onödig felanmälan. Även sophanteringen är viktig ur ekonomisk synvinkel, det har gjorts ett rejält jobb med att optimera och sänka kostnaderna för hanteringen under de senaste åren, men vi uppmanar alla boende att tänka på vad man slänger var, det blir en hög kostnad när stora objekt som möbler eller kartonger och plast lämnas i soprummet. Tänk på att det finns en miljöstation mycket nära vår fastighet – utnyttja den för miljöns och ekonomins skull!

Förslag som kan förbättra vår ekonomi och trivsel i vår förening välkomnas!


Med vänlig hälsning, Styrelsen – Martin, Marcus, Suneta, Ulrik, Anna Maria, Karin