Lägenhetsnummer

Lägenhetsnummer finns i två olika format; föreningens egna och lantmäteriets.
Föreningens går från 1 till 116.
Lantmäteriets är det som ska användas när man folkbokförs och är fyra siffror.

Tabell över samtliga lägenhetsnummer:

Först står föreningens nummer och sen lantmäteriets nummer:

 1. 1201 (Bergsgatan)
 2. 1202 (Bergsgatan)
 3. 1203 (Bergsgatan)
 4. 1204 (Bergsgatan)
 5. 1205 (Bergsgatan)
 6. 1206 (Bergsgatan)
 7. 1207 (Bergsgatan)
 8. 1208 (Bergsgatan)
 9. 1209 (Bergsgatan)
 10. 1210 (Bergsgatan)
 11. 1211 (Bergsgatan)
 12. 1212 (Bergsgatan)
 13. 1213 (Bergsgatan)
 14. 1301 (Bergsgatan)
 15. 1302 (Bergsgatan)
 16. 1303 (Bergsgatan)
 17. 1304 (Bergsgatan)
 18. 1305 (Bergsgatan)
 19. 1306 (Bergsgatan)
 20. 1307 (Bergsgatan)
 21. 1308 (Bergsgatan)
 22. 1309 (Bergsgatan)
 23. 1310 (Bergsgatan)
 24. 1311 (Bergsgatan)
 25. 1312 (Bergsgatan)
 26. 1313 (Bergsgatan)
 27. 1401 (Bergsgatan)
 28. 1402 (Bergsgatan)
 29. 1403 (Bergsgatan)
 30. 1404 (Bergsgatan)
 31. 1405 (Bergsgatan)
 32. 1406 (Bergsgatan)
 33. 1407 (Bergsgatan)
 34. 1408 (Bergsgatan)
 35. 1409 (Bergsgatan)
 36. 1410 (Bergsgatan)
 37. 1411 (Bergsgatan)
 38. 1412 (Bergsgatan)
 39. 1501 (Bergsgatan)
 40. 1502 (Bergsgatan)
 41. 1503 (Bergsgatan)
 42. 1504 (Bergsgatan)
 43. 1505 (Bergsgatan)
 44. 1506 (Bergsgatan)
 45. 1507 (Bergsgatan)
 46. 1508 (Bergsgatan)
 47. 1509 (Bergsgatan)
 48. 1510 (Bergsgatan)
 49. 1511 (Bergsgatan)
 50. 1512 (Bergsgatan)
 51. 1513 (Bergsgatan)
 52. 1601 (Bergsgatan)
 53. 1602 (Bergsgatan)
 54. 1603 (Bergsgatan)
 55. 1604 (Bergsgatan)
 56. 1605 (Bergsgatan)
 57. 1606 (Bergsgatan)
 58. 1607 (Bergsgatan)
 59. 1608 (Bergsgatan)
 60. 1609 (Bergsgatan)
 61. 1201 (Polhemsgatan)
 62. 1202 (Polhemsgatan)
 63. 1203 (Polhemsgatan)
 64. 1204 (Polhemsgatan)
 65. 1205 (Polhemsgatan)
 66. 1206 (Polhemsgatan)
 67. 1301 (Polhemsgatan)
 68. 1302 (Polhemsgatan)
 69. 1303 (Polhemsgatan)
 70. 1304 (Polhemsgatan)
 71. 1305 (Polhemsgatan)
 72. 1306 (Polhemsgatan)
 73. 1401 (Polhemsgatan)
 74. 1402 (Polhemsgatan)
 75. 1403 (Polhemsgatan)
 76. 1404 (Polhemsgatan)
 77. 1405 (Polhemsgatan)
 78. 1406 (Polhemsgatan)
 79. 1501 (Polhemsgatan)
 80. 1502 (Polhemsgatan)
 81. 1503 (Polhemsgatan)
 82. 1504 (Polhemsgatan)
 83. 1505 (Polhemsgatan)
 84. 1506 (Polhemsgatan)
 85. 1601 (Polhemsgatan)
 86. 1602 (Polhemsgatan)
 87. 1603 (Polhemsgatan)
 88. 1604 (Polhemsgatan)
 89. 1605 (Polhemsgatan)
 90. 1606 (Polhemsgatan)
 91. 1104 (Polhemsgatan)
 92. 1105 (Polhemsgatan)
 93. 1106 (Polhemsgatan)
 94. 1107 (Polhemsgatan)
 95. 1108 (Polhemsgatan)
 96. 1103 (Polhemsgatan)
 97. 1102 (Polhemsgatan)
 98. 1101 (Polhemsgatan)
 99. 1110 (Polhemsgatan)
 100. 1109 (Polhemsgatan)
 101. 1001 (Polhemsgatan)
 102. 1001 (Bergsgatan)
 103. 1002 (Bergsgatan)
 104. 1003 (Bergsgatan)
 105. 1004 (Bergsgatan)
 106. 1005 (Bergsgatan)
 107. 1006 (Bergsgatan)
 108. 1007 (Bergsgatan)
 109. 1008 (Bergsgatan)
 110. 1002 (Polhemsgatan)
 111. 1101 (Bergsgatan)
 112. 1102 (Bergsgatan)
 113. 1103 (Bergsgatan)
 114. 1104 (Bergsgatan)
 115. 1105 (Bergsgatan)
 116. 1106 (Bergsgatan)