Nyinflyttad

Här följer lite praktisk information för dig som är nyinflyttad.

Delagott

Delagott är föreningens ekonomiska och tekniska förvaltare. Hit kan medlemmar vända sig med de flesta frågor om sitt boende. Delagott kundtjänst har telefonnummer 08-33 12 10 och mailadress kundtjanst@delagott.se. Se även www.delagott.se.

Barnvagnar

Barnvagnsparkering finns på markplanet på Bergsgatan, dörren till höger om källardörren. Dörren öppnas med portnyckeln.

Cykelparkering

Cyklar kan korttidsparkeras både i cykelrummet på Bergsgatan (dörren bredvid porten till 51:an, öppnas med portnyckel eller tagg) och på förrådet på gården. Använd ingången på Polhemsgatan när du tar cykeln ut eller in på gården.

Tänk på att utrymmet i våra gemensamma förråd är begränsade. De är avsedda för cyklar och barnvagnar som används kontinuerligt. För långtidsförvaring rekommenderas att du använder det förråd som finns till lägenheten.

Förråd

Förråd till lägenheten finns antingen på vinden eller i källaren. Föremål som inte är i bruk ska förvaras i egna utrymmen.

Ordning i entré, gångar och trapphallar

Ställ aldrig några föremål, tomma pappkartonger eller annat skräp i entréerna, gångarna i förråden på vinden eller i källaren eller i trapphallar. Saker i gemensamma gångar utgör en brandfara och försvårar framkomligheten. Allt som står i förrådsgångarna riskerar att kastas, även fina möbler och dylikt.

Grillen på gården

Alla på Polhemsgatan 28 och Bergsgatan 51 är välkomna att använda utemöblerna och den stora grillen på gården. Ingen bokning behövs.

Grovsopor

Grovsoprummet ligger bredvid porten på Polhemsgatan 28. Där kan du kasta saker av metall, viss elektronik, batterier samt brännbara saker som textilier, trä etc.

Större föremål som soffor eller andra möbler ska inte ställas i grovsoprummet, utan forslas bort till återvinningscentral.

Miljöfarligt avfall, t.ex. målarfärg och vitvaror får inte lämnas i grovsoprummet. Målarfärg kan du lämna på Preem, Norr Mälarstrand 31 eller till en mobil miljöstation och vitvaror forslar du bort till återvinningscentral.

Förpackningar och tidningar

Tidningar och annat papper liksom förpackningar av alla slag (glas, plast, metall och papp) kastar du i återvinningsstationen på Polhemsgatan 23, mitt emot polishuset.

Matavfall

Matrester lägger du i en papperspåse som du hämtar i något av soprummen. Påsen lägger du sedan i någon av de bruna tunnorna.

Hushållssopor/restavfall

Hushållssopor (det som är kvar när du sorterat bort matavfallet) kastar du i de gröna sopkärlen med lock som står i soprummen på Bergsgatan 51 respektive Polhemsgatan 28. Ställ aldrig hushållssopor utanför din lägenhetsdörr. Det är brandfarligt, ohygieniskt och otrevligt för dina grannar med sopor i allmänna utrymmen.

Trivselregler

Tänk på ljudnivån efter kl. 22 på vardagar och efter kl. 23 på helger. Undvik att borra, hamra, spela hög musik osv på tider då dina grannar kan tänkas vilja sova.

Tvättstuga

Föreningens tvättstugor ligger i nedre källaren på Bergsgatan 51 samt Polhemsgatan 28. Använd portnyckeln i ”låset” bredvid knapparna i hissen för att åka hiss ner. Tvättider bokas via informationstavlan i entrén eller via app i din smartphone.

Hemförsäkring

Tänk på att du bör teckna hemförsäkring med bostadsrättstillägg.

Årsstämma

Föreningens årsstämma brukar äga rum någon gång i april/maj varje år.
Alla medlemmar är varmt välkomna!