Kallelse till årsstämma 2022-06-16

Datum och tid: torsdagen den 16 juni 2022 kl. 18:00
Plats: Best Western Hotel Fridhemsplan, Sankt Eriksgatan 20 Det kommer att bjudas på dryck och förtäring

(I år kommer vi tyvärr inte kunna erbjuda virtuellt deltagande via Teams)

Dagordning

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av stämmoordförande
 3. Godkännande av dagordning
 4. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
 5. Val av två justerare tillika rösträknare
 6. Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst
 7. Fastställande av röstlängd
 8. Föredragning av föreningens årsredovisning
 9. Föredragning av revisorernas berättelse
 10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
 11. Beslut om resultatdisposition
 12. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
 13. Beslut om arvoden åt styrelse och revisorer för nästkommande verksamhetsår
 14. Val av styrelseledamöter och suppleanter
 15. Val av revisorer och revisorssuppleanter
 16. Val av valberedning
 17. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende – se motion från Kerstin Nydahl angående antennerna på taket

  Med anledning av motionen föreslår styrelsen att stämman röstar om föreningen ska försöka säga upp avtalen beträffande antennerna (med förbehåll för avtalens uppsägningstid och eventuella servitut) eller behålla avtalen och verksamheten. Utöver Kerstin Nydahls motion finns nedan länkar till Strålsäkerhetsmyndigheten och i bilaga resultatet från en neutral mätning som gjordes år 2021.

  I nuläget är hyresintäkten för basstationerna på vinden och antennerna på taket 274 000 kronor per år.

  5G-teknik – Strålsäkerhetsmyndigheten (stralsakerhetsmyndigheten.se)
  Mobiler-och-master (stralsakerhetsmyndigheten.se)
 18. Stämmans avslutande

För mer info och alla bilagor, se:

Kallelse till extrastämma den 10 november 2021

Datum: 10 november 2021.
Tid: kl.18.00
Plats: Teams och/eller innergården

Kontakta styrelsen på morelltradet9@gmail.com för att få en Teams-länk samt mer information kring balkongprojektet.

Balkonggruppen har utrett möjligheten att påbygga balkonger för lägenhetsinnehavare, med fönster mot innergården, som i dagsläget inte har det.

Balkonggruppen har mottagit flertalet offerter och beslutat att välja Fästeb Bygg AB. Kort info om Fästeb Bygg AB: ” Fästeb Bygg AB är specialister på att montera nya balkonger på äldre fastigheter, främst i Stockholms innerstad. Företaget grundades 1991 och drivs av Håkan Färm som också var med och grundade Fästeb Bygg AB. Sedan starten har företaget vuxit och blivit ett av Stockholms mest anlitade och uppskattade företag inom balkongbyggnation.”

Läs mer på https://fasteb.se/

Av ovan anledningar kallar styrelsen härmed till extra föreningsstämma onsdagen den 10/11 för att fatta beslut i frågan om genomförandet av byggnationen. Håkan Färm på Fästeb Bygg AB kommer att närvara för att underlätta vid eventuella frågeställningar.

DAGORDNING PÅ STÄMMAN

Följande punkter kommer att behandlas:

 1. Extrastämmans öppnande
 2. Godkännande av dagordningen
 3. Val av stämmoordförande
 4. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
 5. Val av två (2) justeringsmän tillika rösträknare
 6. Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst
 7. Fastställande av röstlängd
 8. Föredragning av förslag om påbyggnation av balkonger mot innergård
 9. Beslut att påbyggnationen fortlöper enligt projektplan
 10. Extrastämmans avslutande

Kallelse till föreningsstämma 2021

Till alla medlemmar i Brf Morellträdet 9

Kallelse till föreningsstämma 2021

Datum och tid: måndagen den 31 maj 2021 kl. 18:00
Plats: Microsoft Teams

Var vänlig klicka på denna länk eller scanna QR-koden nedan i god tid innan stämman öppnas 

Dagordning 

 1. Stämmans öppnande 
 2. Val av stämmoordförande 
 3. Godkännande av dagordning 
 4. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare 
 5. Val av två justerare tillika rösträknare 
 6. Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst 
 7. Fastställande av röstlängd 
 8. Föredragning av föreningens årsredovisning 
 9. Föredragning av revisorernas berättelse 
 10.  Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
 11.  Beslut om resultatdisposition
 12.  Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
 13.  Beslut om arvoden åt styrelse och revisorer för nästkommande verksamhetsår
 14.  Val av styrelseledamöter och suppleanter
 15.  Val av revisorer och revisorssuppleanter
 16.  Val av valberedning
 17.  Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende
 18.  Stämmans avslutande

Vänliga hälsningar

Styrelsen 
Martin, Marcus, Suneta, Ulrik, Sofia, Kerstin, Anna Maria

Passagesystemet

Just nu pågår arbetet för fullt med att avsluta projektet gällande portar och passagesystem. Projektet förväntas vara helt färdigställt den 9 juni och fram till dess kan det vara lite stökigt i entréerna. Vi ber om överseende med detta. Det kan även, vid vissa tillfällen, vara så att koden inte fungerar på någon av portarna. Därför uppmanar vi alla boende att ha med sig fastighetsnyckeln, som går till tvättstugorna och förråden. Med den nyckeln kommer man alltid komma in.

Gällande taggar/blippar kommer det delas ut tre st sådana per lägenhet i början på v23. Dessa nycklar används sedan för att komma in i huset, cykelrummet, grovsoprummet, och för att boka tvättstugan. De som har garageplats kommer även ha tillgång till garaget via trapphusen. Tvättider bokar man på någon av informationstavlorna som kommer sättas upp i entréerna. För den som önskar kommer man även kunna boka tvättid genom en app via sin smartphone. Alla boende kommer tilldelas en adress och kod till appen i samband med nyckelutlämningen. Instruktioner för bokning av tvättid (både via infotavla och app) kommer läggas upp på hemsidan.

Tanken med tvättstugan är nu att endast den som bokat tvättid kan komma in i tvättstugan. Om man till exempel bokat tvättid kl 13-16 kommer man in i tvättstugan mellan kl 13:00-17:00. Har man inte utnyttjat sin tvättid inom 30 min frisläpps tiden och någon annan kan boka den. Har man bokat 13-16 måste man alltså gå in i tvättstugan mellan kl 13:00 och 13:30 för att inte bli av med tiden.

Planen är att passagesystemet ska köras igång senast måndagen den 12 juni, och så fort vi märker att systemet fungerar felfritt kommer vi ta bort koden. Då kommer man alltså endast komma in i huset med sin tagg och gäster kommer endast komma in med hjälp av porttelefonen. Instruktioner för porttelefonen kommer läggas upp på hemsidan.

Vad gäller tvättstugorna kör vi med det gamla bokningssystemet med kolvar juni ut. Efter den 12 juni kan ni börja boka tvättider genom det nya systemet. Första bokningsbara tvättid är alltså då den 1 juli kl 07:00-10:00.

Tveka inte att höra av dig till morelltradet9@gmail.com om några frågor uppstår.

MVH
Styrelsen

Bokningsapp_manual

Agera 19 Användarmanual Swe Rev0

Ringa 1707 Användarmanual Swe Rev3